Nota legal
 

De conformitat amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, el 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Centre Gimnàstic del Berguedà i Bages. informa de l'existència d'un fitxer de la seva titularitat en el qual s'inclouran les dades necessàries per a mantenir informats als usuaris que així ho requereixin o proporcionar els serveis que els usuaris sol·licitin.

El titular podrà exercitar els drets reconeguts en la LOPD sobre aquest fitxer i, en particular, els d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent, així com el de revocació del consentiment per la cessió de les seves dades en els termes previstos en la LOPD. Els usuaris poden realitzar aquestes accions editant les seves pròpies dades al web, enviant una sol·licitut a info(arrova)centregimnastic(punt)com o bé a través d'un escrit que podrà dirigir a Pau Casals, 31, 08692 Puig-reig.

Centre Gimnastic del Berguedà i Bages adverteix que la informació que hi ha en aquesta pàgina web pot ser incompleta, pot tenir errors o pot estar desfassada, per aquesta raó no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat i precisió de les dades, dins els límits establerts per la llei. Per tant, abans de prendre alguna acció derivada del seu contingut, s'haurà de verificar la informació obtinguda en aquesta pàgina a través de les oficines de la companyia (Pau Casals, 31, 08692 Puig-reig) i els registres públics corresponents.

Centre Gimnàstic del Berguedà i Bages. rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquesta pàgina web i per tant, no elaborada per Centre Gimnàstic del Berguedà i Bages. o no publicada en nom seu. De manera especial, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda a les pàgines web de terceres persones connectades per enllaços (links) amb la pàgina web de Centre Gimnàstic del Berguedà i Bages.

La reproducció, la còpia, l'ús, la distribució, la comercialització, la comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació que hi ha en aquesta pàgina web i que s'utilizi sense l'autorització de Centre Gimnàstic del Berguedà i Bages. és una infracció que castiga la legislació vigent.

Centre Gimnàstic del Berguedà i Bages. no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d'utilitzar ordenadors infectats amb virus informàtics o de las conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

En cas de controvèrsia que es pugui derivar de l'aplicació dels serveis o la interpretació o aplicació de les condicions generals, sotmeses a la jurisdicció i lesgilació espanyola, Centre Gimnàstic del Berguedà i Bages i l'usuari es sotmeten, amb renúncia expressa, als jutjats i tribunals de Barcelona capital (Espanya).

 
Oscar Raya Argelich
NIF 77734028-P
TELF.: 93 838 01 48
Pau Casals,31
08692 Puig-reig
(Barcelona)
       
 Inici
| Contacti'ns 

© 2005 Centre Gimnàstic del Beguedà i Bages. Tots els drets reservats.
Nota legal. Disseny websamida